Quận Long Biên: Lần đầu tiên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học sinh phổ thông

Hà Vũ| 09/01/2023 18:41

(HNMO) - Chiều 9-1, Quận ủy Long Biên khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng là thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023 và học sinh ưu tú của 4 trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm phát biểu khai giảng lớp học.

Đây là lớp học đầu tiên được tổ chức dành cho đối tượng là học sinh phổ thông và là sự cụ thể hóa Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24-10-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới".

Tham gia lớp học có 65 học viên là học sinh ưu tú được tổ chức Đảng trong 4 trường trung học phổ thông trên địa bàn quận tuyển chọn, đề xuất và 40 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm, Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy trực thuộc luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã chú trọng công tác phát hiện nguồn và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác theo dõi, giúp đỡ để giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú để đứng trong hàng ngũ của Đảng; trong đó quan tâm đến đội ngũ giáo viên ở các cấp học; học sinh trong các trường THPT trên địa bàn; các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ giảng dạy tại lớp học.

Các học viên sẽ học tại Trung tâm Chính trị quận với 5 chuyên đề. Lớp học sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ; về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; cách thức vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào cuộc sống và thực tiễn công tác. Đây sẽ là cơ sở để các học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong buổi học đầu tiên, các học viên đã được PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy giảng dạy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên: Lần đầu tiên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học sinh phổ thông