Quản lý hiệu quả việc tổ chức lễ hội

Tiến Thành| 02/02/2023 07:03

(HNM) - Với số lượng lớn lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân năm 2023, quận Ba Đình xác định phải làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống nhằm phát huy những giá trị tích cực. Từ đó đưa hoạt động lễ hội trên địa bàn đi vào nền nếp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân…

Lễ hội tại đền Voi Phục (quận Ba Đình).

Trên địa bàn quận Ba Đình hiện có 23 lễ hội, chủ yếu diễn ra vào dịp đầu xuân năm mới. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, quận đã chỉ đạo quản lý tốt các di tích văn hóa, lịch sử, phục vụ du khách và nhân dân đi lễ Giao thừa và lễ đầu năm; đồng thời thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, an toàn tại các điểm di tích lịch sử, nhất là ở 2 di tích quốc gia đặc biệt “Thăng Long Tứ trấn” là đền Voi Phục và đền Quán Thánh…

Là địa bàn có lễ hội truyền thống đình làng Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công Đặng Thị Hồng cho biết, UBND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức và quản lý lễ hội diễn ra trên địa bàn theo phân cấp. Đối với các lễ hội lớn, khi tổ chức phải xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết báo cáo UBND quận ít nhất 20 ngày; thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ hội với đầy đủ các thành phần, để chỉ đạo, quản lý cho phù hợp với quy mô, tính chất của lễ hội.

“Phường xác định, việc tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường”, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công Đặng Thị Hồng nói.

Chuẩn bị cho lễ hội tế khai sắc, rước khai xuân năm Quý Mão 2023 tại di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục sắp tới, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh Viên Hải Tuệ thông tin, nhằm quản lý tốt hoạt động lễ hội, phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong nhân dân về ý nghĩa lịch sử của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Voi Phục. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân nhằm thực hiện tốt công tác giữ gìn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh khi tổ chức, tham gia các hoạt động lễ hội.

Nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội đầu năm 2023, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin kiêm Trưởng ban Quản lý di tích quận Ba Đình Lê Thị Khanh cho biết, UBND quận đã thành lập các đoàn kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và kiểm tra chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi gian lận đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để tăng giá, ép giá. Đồng thời, quận cũng kiểm tra công tác quy hoạch sắp xếp hàng quán, dịch vụ nơi trông giữ phương tiện giao thông; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy, nổ; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; việc quản lý thu, chi tiền công đức, tiền lễ và các khoản thu từ lễ hội…

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho hay, quận Ba Đình xác định hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, lễ hội thuộc thẩm quyền quản lý của UBND các cấp phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội. Công tác quản lý lễ hội được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về di tích, danh thắng và lễ hội.

Bên cạnh đó, quận cũng thực hiện xã hội hóa công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch phục vụ lễ hội. Đồng thời, quận cũng chỉ đạo ban quản lý các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, thường xuyên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế nhằm bảo đảm cho người dân và du khách tham dự lễ hội đầu năm trong không khí vui tươi, an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quản lý hiệu quả việc tổ chức lễ hội