Quận Nam Từ Liêm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Hiền Phương| 10/11/2022 14:18

(NSHN) - Ngày 10-11, HĐND quận Nam Từ Liêm khóa III tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND quận thảo luận và quyết nghị các nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách quận giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách quận năm 2022 và điều chỉnh nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách quận năm 2022.

HĐND quận đã thống nhất mục tiêu đầu tư, phương án sử dụng và cân đối nguồn vốn ngân sách quận đầu tư dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố và sử dụng ngân sách quận để hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh, phân bổ và bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2022…

Những nội dung được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận và tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Đức Hoạt phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND quận, các cấp, các ngành, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng và chủ động, trách nhiệm cao để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Thường trực HĐND quận sớm hoàn chỉnh hồ sơ kỳ họp, ban hành Nghị quyết và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. UBND quận, các phòng, ban, ngành, chính quyền các phường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương chỉ đạo, tập trung thực hiện theo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đã được đề ra trong năm 2022.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với HĐND, UBND quận chuẩn bị, tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, thành phố, quận...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công