Quận Nam Từ Liêm thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Hiền Phương| 21/12/2022 13:53

(NSHN) - Ngày 21-12, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; ký giao ước thi đua năm 2023.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát động thi đua.

Năm 2023, Quận ủy Nam Từ Liêm giao chỉ tiêu kết nạp 180 đảng viên mới và phát triển 5 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phấn đấu 20% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% tổ chức cơ sở Đảng tổ chức học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng bảo đảm tiến độ và chất lượng. 100% tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quận Nam Từ Liêm phấn đấu trong năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế trên địa bàn 13-14%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp 12-13%; giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại 14-15%. Cơ cấu kinh tế: Thương mại, dịch vụ 61,6%; công nghiệp - xây dựng 38,3%; nông nghiệp 0,1%. Thu ngân sách trên địa bàn là 8.664,9 tỷ đồng; chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương 1.130,756 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 653,611 tỷ đồng; chi đầu tư xây dựng cơ bản 544,530 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Theo đó, quận giao 20 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đô thị, quản lý đất đai; xây dựng chính quyền.

Các đơn vị ký giao ước thi đua.

Đồng chí Chủ tịch UBND quận đề nghị các phòng, ban, ngành và UBND các phường khẩn trương xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2022 và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; mở rộng cơ sở thu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế. Bảo đảm hiệu quả chi ngân sách, tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và thành phố về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; tổ chức tốt các phong trào thi đua, đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời thành tích thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ