Quận Nam Từ Liêm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Hiền Phương| 27/10/2022 12:50

(NSHN) - Ngày 27-10, Quận ủy Nam Từ Liêm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ và trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, 10 năm qua, Quận ủy Nam Từ Liêm thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Quận ủy đã chỉ đạo ban hành chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hằng năm; hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch trong Chương trình số 05-CTr/QU của Quận ủy Nam Từ Liêm về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025”. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quân sự, thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ vững chắc...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt khẳng định, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quận cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, chỉ tiêu được giao; cụ thể hóa các nhiệm vụ vào chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc; thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch Chương trình số 05-CTr/TU của Quận ủy, Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025”.

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới. Chỉ đạo tổ chức tốt việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ các phường sát với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị theo chỉ tiêu trên giao...

Nhân dịp này, Quận ủy Nam Từ Liêm tặng Giấy khen 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8