Quận Thanh Xuân không có thủ tục hành chính nào giải quyết chậm muộn

Tuấn Việt| 20/06/2022 16:15

(NSHN) - Chiều 20-6, UBND quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022.

Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị liên quan của quận Thanh Xuân đã đồng bộ, nghiêm túc trong kiểm soát thủ tục hành chính. Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận và 11 phường đều thực hiện nghiêm túc việc công khai số điện thoại đường dây “nóng”; hòm thư góp ý kiến, sổ đóng góp ý kiến.

Vì thế, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại quận là 2.513 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 2.433 hồ sơ; không có hồ sơ chậm muộn. Tại 11 phường, số hồ sơ tiếp nhận 22.732 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 22.610 hồ sơ, cũng không có hồ sơ chậm muộn. Đặc biệt, toàn quận tiếp nhận và giải quyết 8.418 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giao dịch thủ tục hành chính, 6 tháng đầu năm 2022, UBND quận thường xuyên tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo chỉ đạo thành phố. Theo đó, đã niêm yết 8 quyết định thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin, tài nguyên - môi trường, lao động - thương binh và xã hội, y tế.

Năm 2022, UBND quận tiếp tục triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của công dân, đại diện tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” quận và 11 phường. Kết quả do tổ chức, công dân đánh giá đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận, phường 6 tháng đầu năm 2022 đều đạt ở mức cao.

Dù có nhiều kết quả, song UBND quận Thanh Xuân cũng nêu rõ, phần mềm “một cửa” đang trong quá trình thử nghiệm còn nhiều bất cập và hạn chế do giao diện, thao tác sử dụng phức tạp, các thủ tục hành chính chưa được cập nhật kịp thời với bộ thủ tục hành chính được công bố, gây khó khăn trong thực hiện đăng ký trực tuyến cho công dân, tổ chức cũng như quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ “một cửa”.

Tại hội nghị, nhiều chủ doanh nghiệp, người dân đánh giá cao những kết quả về thủ tục hành chính trên địa bàn quận Thanh Xuân; cán bộ thụ lý hồ sơ không chỉ thực hiện đúng thời gian quy định, còn hướng dẫn tận tình, thái độ cởi mở. Vì thế, chủ doanh nghiệp và người dân mong muốn, thời gian tới, quận kịp thời đăng tải các thủ tục hành chính mới, các thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của quận và phường để nhân dân theo dõi, tra cứu.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Trung Cường khẳng định, thời gian tới, UBND quận sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, từ đó nâng cao chất lượng hơn nữa trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Đặc biệt, UBND quận sẽ chỉ đạo việc rà soát các thủ tục hành chính gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng, ban, đơn vị, từ đó để công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận được thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân không có thủ tục hành chính nào giải quyết chậm muộn