Sóc Sơn đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất

Ngọc Quỳnh| 05/12/2022 07:26

(HNM) - Năm 2022, tổng diện tích gieo trồng lúa trên địa bàn huyện Sóc Sơn đạt gần 18.771ha, giảm 259ha so với năm 2021; so với kế hoạch cả năm 2022, diện tích sản xuất lúa đạt 101,5%. Các hộ nông dân đã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa nên diện tích tuy giảm nhưng sản lượng lúa cả năm 2022 của huyện vẫn đạt hơn 112.000 tấn, tương đương năm 2021. Năng suất lúa ước đạt 59,3 tạ/ha, cao hơn 0,2 tạ/ha so với năm 2021.

Trong năm 2023, huyện sẽ nghiên cứu, xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng liên kết chặt chẽ kinh tế hộ với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt nói chung, sản xuất lúa gạo nói riêng. Huyện đang phấn đấu giảm tỷ lệ giống lúa Khang Dân chất lượng thấp còn 12-14% diện tích gieo trồng vào năm 2023; đồng thời, đẩy mạnh việc đưa các giống lúa tiến bộ, chất lượng cao vào sản xuất đạt ít nhất 85% và canh tác theo hướng an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Sơn đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất