Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa 2 bộ quy tắc ứng xử ở Quốc Oai

Hoàng Văn| 23/09/2022 18:09

(NSHN) - Ngày 23-9, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại trụ sở làm việc của UBND huyện và xã Sài Sơn năm 2022.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội làm việc với UBND huyện Quốc Oai về triển khai 2 bộ quy tắc ứng xử. Ảnh: Trịnh Hiệp

Đoàn đã kiểm tra hồ sơ, kế hoạch liên quan đến việc tổ chức thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND xã Sài Sơn, kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" của xã; kiểm tra thực tế tại nơi làm việc của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và tại bộ phận "một cửa" của huyện.

Đoàn đánh giá cao công tác tổ chức, thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của huyện Quốc Oai và xã Sài Sơn. Đặc biệt là đã tổ chức thông tin, tuyên truyền đa dạng 2 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng bằng nhiều hình thức thiết thực tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Việc niêm yết, công khai các bộ quy tắc ứng xử được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, ở nơi dễ quan sát; các hồ sơ, kế hoạch liên quan đến việc triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc được xây dựng, lưu trữ bảo đảm; việc sắp xếp bài trí nơi làm việc, nơi tiếp công dân gọn gàng, khoa học.

Hai bộ quy tắc ứng xử cũng đã dần đi vào nếp sống văn hóa của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra cũng đã cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện xuống xã trong triển khai 2 bộ quy tắc đều nhất quán, đồng bộ gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Tuy nhiên, thành viên trong đoàn kiểm tra đề nghị, UBND huyện khắc phục một số điểm còn hạn chế và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử trong thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cần đa dạng, như: Tổ chức hội thi, tọa đàm gắn với các phong trào văn hóa ở cơ sở, phù hợp từng đối tượng tiếp nhận của địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa 2 bộ quy tắc ứng xử ở Quốc Oai