38 đảng viên huyện Chương Mỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Kim Nhuệ - Hoàng Tình| 04/01/2023 20:11

(NSHN) - Ngày 4-1, Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã biểu dương nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường cho biết, trong năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 202 đảng viên (đạt 101% chỉ tiêu thành phố giao). Bên cạnh đó, huyện đã thành lập 2 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 200% chỉ tiêu giao; thành lập 12 tổ chức công đoàn và 2 tổ chức đoàn thanh niên.

Qua đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2022, Đảng bộ huyện Chương Mỹ có 1.386 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7.436 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 46 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Cùng với nhiệm vụ trên, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, nhân dân hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố giao, 15 chỉ tiêu HĐND huyện giao. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 31.116 tỷ đồng, đạt 100,7% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 68,5 triệu đồng/người/năm, đạt 100,7% so với kế hoạch...

Ghi nhận những thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ quyết định khen thưởng 38 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2018-2022; 10 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022; 11 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Chúc mừng kết quả đã đạt được, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu toàn Đảng bộ trong năm 2023 tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có nhiệm vụ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực nhằm ngăn ngừa, hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
38 đảng viên huyện Chương Mỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền