Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng ra quân huấn luyện năm 2023

Hiền Phương| 01/03/2023 12:03

(NSHN) - Ngày 1-3, Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Hai Bà Trưng tại lễ ra quân huấn luyện.

Năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng chỉ đạo và trực tiếp huấn luyện cho các đối tượng, gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy quân sự quận; đối tượng dự bị động viên và các đối tượng dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, theo hướng hiện đại”. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục, đào tạo với huấn luyện chiến đấu; tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận được huấn luyện theo phân cấp, kết quả kiểm tra 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó 80% trở lên đạt khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang quận ngày càng vũng mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2023; đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong lực lượng vũ trang quận.

Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng ký kết giao ước thi đua.

Cụ thể, phong trào thi đua trong huấn luyện năm có chủ đề: "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đầu cao, an toàn tuyệt đối”. Thời gian thi đua từ ngày 1-3 đến khi kết thúc nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Đối với đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc sẽ có chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”; thời gian thực hiện từ ngày 1-3 đến 11-6-2023. Đối với phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong lực lượng vũ trang quận sẽ được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2022-2025; giai đoạn 2 từ năm 2026-2030...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng ra quân huấn luyện năm 2023