HĐND huyện Thanh Oai sẽ tổ chức 4 đợt giám sát chuyên đề

Tuấn Việt| 12/01/2021 07:13

(HNM) - Năm 2020, Thường trực HĐND huyện Thanh Oai đã tiếp tục đổi mới công tác lãnh chỉ đạo, hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, Thường trực HĐND huyện đã triệu tập và tổ chức thành công 6 kỳ họp (2 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp chuyên đề để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất), ban hành 35 nghị quyết. Ngoài ra, HĐND huyện cũng tổ chức 4 đợt giám sát chuyên đề về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; xử lý tồn tại trong quản lý đất đai; công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác chỉ đạo triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Năm 2021, Thường trực HĐND huyện Thanh Oai tập trung tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2026; tổ chức 2 kỳ họp thường lệ; tổ chức 4 đợt giám sát chuyên đề theo kế hoạch. HĐND huyện cũng sẽ phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo, điều hòa các ban HĐND huyện trong các hoạt động và thường xuyên giữ mối liên hệ với các tổ đại biểu HĐND huyện; thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo luật định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND huyện Thanh Oai sẽ tổ chức 4 đợt giám sát chuyên đề