Huyện Đông Anh: 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 9,2%

Đỗ Minh| 12/07/2021 11:13

(NSHN) - Ngày 12-7, HĐND huyện Đông Anh khóa XX tổ chức kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và quyết nghị một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.

Thông tin tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh ước tăng 9,2%. 

Trong đó, công nghiệp – xây dựng ước tăng 9,3%, thương mại – dịch vụ ước tăng 9,1%, nông, lâm nghiệp – thủy sản ước tăng 1,6%. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo đúng định hướng, cụ thể: Công nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm 89,8%; thương mại – dịch vụ chiếm 8,6%, nông, lâm nghiệp – thủy sản chiếm 1,6%. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt, những tồn tại, khó khăn là tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch còn chậm; tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tập hợp nguồn thu ngân sách dành cho đầu tư chưa đạt so với kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án quan trọng còn kéo dài...

Trong 6 tháng cuối năm 2021, nhận định hình tình dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đông Anh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thành công "mục tiêu kép"; tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch; tăng cường hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người nghèo; tập trung công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc vi phạm tồn đọng kéo dài...

Cùng với đó, huyện sẽ tập trung các giải pháp để đẩy nhanh thực hiện bộ tiêu chí hợp nhất thực hiện đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đông Anh: 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 9,2%