Huyện Quốc Oai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Hoàng Văn| 10/03/2023 16:05

(NSHN) - Ngày 10-3, UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 236 điều quy định về: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chế độ sử dụng các loại đất; giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí chủ trương sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết, đã đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Tiền giao đất và thuê đất; quản lý sử dụng đất nông nghiệp; chính sách bồi thường thu hồi đất; quyền ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; phân định, làm rõ quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất… 

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai Nguyễn Tiến Quý thay mặt chủ tọa hội nghị tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để tổng hợp và gửi báo cáo cho các cơ quan thuộc thẩm quyền. Đồng chí đề nghị các tổ chức, đơn vị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi