Huyện Thanh Trì: Khen thưởng đột xuất trong công tác phục vụ thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Ngọc Quỳnh| 14/03/2023 16:44

(HNMO) - Ngày 14-3, UBND huyện Thanh Trì tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Xác định xây dựng nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao đời sống người dân, ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, chặng đường xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện bước sang một giai đoạn mới - đó là xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, huyện chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình, đề ra giải pháp thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao với sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, tổ dân phố. Trong đó, công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của thành phố, của huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Huyện đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 15/15 xã đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đổi mới, linh hoạt, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân đã đưa hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Các công trình, dự án đều được thanh toán, quyết toán đúng kỳ hạn. Đặc biệt, nhân dân đã tích cực đóng góp tiền của và sức lao động để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, 15/15 xã không nợ đọng cơ bản. Kinh tế phát triển đúng hướng, tăng trưởng khá, chất lượng đời sống người dân được nâng cao, toàn huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; gia đình chính sách thường xuyên được quan tâm, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Các xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Sau 3 ngày thẩm định nông thôn mới nâng cao (ngày 6, 7, 8-3), huyện Thanh Trì đã có thêm 8 xã đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Lũy kế cả 6 xã đã được thẩm định vào tháng 12-2022, Thanh Trì có 14 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Tính thêm 1 xã đã hoàn thành năm 2021, huyện Thanh Trì có 15 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 có 10/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn, sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đến hết năm 2022, huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 15/15 xã. Kết quả đạt được đã hoàn thành vượt kế hoạch 2 năm. Huyện tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với việc hoàn thiện các tiêu chí để xã lên phường, huyện lên quận.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng đột xuất 5 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Trì: Khen thưởng đột xuất trong công tác phục vụ thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022