Huyện Ứng Hòa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023

Bạch Thanh| 24/03/2023 16:42

(NSHN) - Ngày 24-3, Huyện ủy Ứng Hòa đã triển khai, phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Theo đó, đối tượng dự thi là người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện Ứng Hòa có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Huyện ủy Ứng Hòa khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện; đội ngũ giáo viên, học sinh các nhà trường và các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn; các đồng chí thành viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 huyện tham gia dự thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt; sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 20-5-2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ứng Hòa Đỗ Năng Bình cho hay, cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Trong khuôn khổ lễ phát động, các đại biểu đã được nghe về tình hình an toàn, an ninh mạng hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cung cấp một số thông tin liên quan tới cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên thế giới và Việt Nam; các nguy cơ, thách thức khi sử dụng không gian mạng; các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay; nhận thức về an ninh mạng và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề sử dụng mạng xã hội và an ninh mạng; giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đây là nội dung thiết thực để giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, có thêm thông tin về các phương thức, thủ đoạn của các tội phạm sử dụng công nghệ cao, từ đó thực hiện và tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu rõ, chấp hành nghiêm Luật An ninh mạng; vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc của ngành, địa phương, đơn vị một cách có hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ứng Hòa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023