Khen thưởng 33 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý di sản văn hóa

Hiền Phương| 18/11/2022 11:39

(NSHN) - Ngày 18-11, UBND quận Bắc Từ Liêm kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 17 (23/11/2005 - 23/11/2022); tổng kết công tác quản lý di sản văn hóa năm 2022 và giao lưu các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các điển hình xuất sắc trong công tác quản lý di sản văn hóa năm 2022.

Quận Bắc Từ Liêm có 136 di tích, 35 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, 63 di tích được xếp hạng, gồm 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 48 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp thành phố. 3 lễ hội đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: Lễ hội Đình Chèm (phường Thụy Phương); lễ hội Bơi Đăm (phường Tây Tựu); lễ hội kết chạ Kiều Mai - Phú Mỹ (phường Phúc Diễn). Ngoài ra, quận có 26 di tích cách mạng kháng chiến, trong đó có 23 di tích đã được UBND thành phố quyết định gắn biển.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, để làm tốt công tác quản lý di tích trên địa bàn, quận đã kiện toàn 12 ban quản lý di tích phường và 31 tiểu ban quản lý di tích tổ dân phố. Thường xuyên tổ chức kiểm kê, đánh giá tình trạng hiện vật tại các di tích xếp hạng. Niêm yết Quy tắc ứng xử nơi công cộng, nội dung giới thiệu về di tích, nội quy khi tham quan, nghiên cứu tại 100% di tích. Năm 2022, trên địa bàn quận có 5 di tích được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí khoảng hơn 70 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, HĐND quận đã thông qua danh mục 40 di tích được đề nghị tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp với tổng kinh phí trên 240 tỷ đồng.

 Biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ.

Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý di tích trên địa bàn, thời gian tới, các phòng, ban chuyên môn, chính quyền và nhân dân sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống quản lý di tích; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước từ cấp cơ sở. Không để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, vi phạm trong khu vực bảo vệ di tích. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về vai trò, giá trị để bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, đồng thời, tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích.

Tại lễ kỷ niệm, quận Bắc Từ Liêm khen thưởng 33 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý di sản văn hóa năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng 33 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý di sản văn hóa