Người nghèo ở quận Long Biên có thể tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng 0 đồng

Hà Hiền| 18/08/2022 17:23

(NSHN) - Theo kế hoạch số 361/KH-UBND-UBMTTQ do UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên vừa ban hành, trong thời gian từ ngày 1-8-2022 đến 31-12-2025, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên có nhu cầu, đủ điều kiện tham gia thì được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Nói cách khác, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương này có thể tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng 0 đồng trong thời gian hơn 3 năm.

Các cơ quan chức năng quận Long Biên ra quân tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. 

Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn Hà Nội hỗ trợ tối đa mức đóng BHXH tự nguyện cho người nghèo. Còn theo quy định, áp dụng cho cả nước, người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ thêm mức đóng hằng tháng từ ngân sách bằng 30% số tiền người tham gia đóng với thành viên hộ nghèo, 25% với hộ cận nghèo và 10% với các trường hợp khác.

Ngoài mức hỗ trợ theo quy định chung, từ ngày 1-8-2022 đến hết ngày 31-12-2025, Hà Nội hỗ trợ thêm 30% mức đóng với thành viên hộ nghèo, 25% với thành viên hộ cận nghèo, 10% với các trường hợp khác, tương ứng các trường hợp tham gia được hỗ trợ lần lượt 60%, 50% và 20% mức đóng.

Như vậy, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, quận Long Biên sẽ hỗ trợ thêm 40% trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng cho hộ nghèo, 50% mức đóng cho người thuộc hộ cận nghèo. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ vì người nghèo của quận và các phường hằng năm.

Người đủ điều kiện được hỗ trợ là thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo có tên trong các quyết định phê duyệt của UBND quận từ năm 2022 đến năm 2025 và có nhu cầu hỗ trợ; đủ điều kiện thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện (là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định về BHXH). 

Đối với người thuộc hộ cận nghèo đang tham gia BHXH tự nguyện mà thoát hộ cận nghèo nhưng còn khó khăn (có xác nhận của UBND phường), thì ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (10%) và ngân sách thành phố (10%), họ vẫn được Quỹ vì người nghèo quận Long Biên hỗ trợ thêm 30% trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong 12 tháng kể từ tháng thoát nghèo.

Hiện nay, quận Long Biên không còn hộ nghèo, còn 228 hộ cận nghèo, trong đó có 330 người thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Nếu tất cả các trường hợp cùng tham gia, thì kinh phí hỗ trợ thêm từ quỹ vì người nghèo cho người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện ở quận Long Biên trong năm 2022 và 2023 dự kiến là hơn 925 triệu đồng.

Việc triển khai kế hoạch hỗ trợ 100% mức đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền đến các trường hợp khó khăn trên địa bàn, tạo điều kiện cho người dân có điểm tựa an sinh, có lương hưu hằng tháng khi hết tuổi lao động. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người nghèo ở quận Long Biên có thể tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng 0 đồng