Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bài và ảnh: Đình Hiệp| 25/05/2023 18:11

(HNMCT) - UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Nhìn lại kết quả nổi bật trong chặng đường 15 năm qua, có thể thấy thành phố Hà Nội là địa phương điển hình tiên tiến, dẫn đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

100% xã dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới

Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân cho biết, trên địa bàn thành phố có 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực I, thuộc 4 huyện (huyện Ba Vì có 7 xã, huyện Thạch Thất có 3 xã, huyện Quốc Oai có 3 xã, huyện Mỹ Đức có 1 xã). Toàn thành phố có trên 108.000 người dân tộc thiểu số thuộc 50 thành phần dân tộc, sinh sống ở 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm khoảng 1,3% dân số toàn thành phố. Những năm qua, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của thành phố đạt được kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi của Thủ đô có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt gần 11%, thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng, hiện đạt 55 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; 100% xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng dân tộc, miền núi được duy trì ổn định. Đại bộ phận nhân dân phấn khởi tin tưởng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khoảng cách khá xa so với các vùng khác trên địa bàn thành phố, cần được đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cần đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào, góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần khoảng cách giữa các vùng trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, mức sống và thu nhập của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngang bằng với nhân dân các xã vùng ngoại thành, đồng thời, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố. Mục tiêu khác là giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 60% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt trên 40%, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ.

Đầu tư trên 4.000 tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng

Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, thành phố Hà Nội xác định việc thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Trung ương, Thành phố đã ban hành các chủ trương, chính sách riêng để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô. Trong 15 năm qua, Hà Nội đã dành trên 4.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, giải quyết việc làm cho 14 xã vùng dân tộc thiểu số.

Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, trong các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội các nhiệm kỳ đều đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác dân tộc. Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiếp tục xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo chỉ đạo của Trung ương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư thực hiện Chương trình là 2.144,523 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 1.647,702 tỷ đồng (cho 121 dự án); vốn sự nghiệp là 496,821 tỷ đồng (ngoài ra còn có các chương trình lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới).

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, những chính sách đúng đắn, kịp thời cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố, các huyện và sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào đã tạo nên bước chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo ở vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô. Đến nay, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã có sự thay đổi rõ rệt; tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm... được quan tâm đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, quận triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Kế hoạch của UBND thành phố triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030. Đồng bào các dân tộc thiểu số của Thủ đô cần tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh bền vững, làm giàu chính đáng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao việc thành phố Hà Nội đã dành sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao, cụ thể, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng, điều quan trọng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố; tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

“Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tin tưởng chắc chắn rằng, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội sẽ dành sự quan tâm hơn nữa, kịp thời chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan về công tác dân tộc các cấp hoạt động. Cần ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Thủ đô; thiết thực giúp đỡ đồng bào thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng...”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số