Quận Ba Đình bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 14 phường

Tiến Thành| 30/06/2021 11:38

(NSHN) - Sáng 30-6, Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2021 với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 14 phường trên địa bàn quận.

Lãnh đạo quận Ba Đình trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND 14 phường.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội", các hướng dẫn của Chính phủ và UBND thành phố, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo rà soát thống kê đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức làm việc tại UBND phường. Qua đó đã báo cáo Sở Nội vụ thẩm định chuyển thành công chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận làm việc tại các phường và hiện đã được phê duyệt (đợt 1) là 173/181 người.

UBND quận đã ban hành các quyết định chuyển công chức cấp phường thành công chức do UBND quận quản lý (đợt 1) đối với 173 công chức, trong đó có 14 Chủ tịch, 27 Phó Chủ tịch UBND phường, 133 công chức. Còn 8 trường hợp cán bộ, công chức phường đề xuất thực hiện chuyển đổi công chức hành chính (đợt 2), hoàn thành xong trước khi tiến hành thí điểm.

Về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tập trung phòng, chống dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất ngoài nhà nước toàn quận Ba Đình ước đạt 32.977 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách 6 tháng đạt 2.913/5.764,7 tỷ đồng (50,53% dự toán giao)…

Về kết quả triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố và phương châm công tác của quận, Ba Đình đã bảo đảm tiến độ thực hiện 31 công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh - quốc phòng và 10 mục tiêu phấn đấu năm 2021 cũng như 145 chỉ tiêu công tác xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, trong 6 tháng năm 2021, nhiều chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ năm 2020 như công tác kết nạp đảng viên, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 14 phường