Quận Cầu Giấy: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công

Hà Phong| 07/10/2022 18:13

(NSHN) - Chiều 7-10, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị lần thứ 16 thảo luận về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; Chương trình hành động của Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố Hà Nội".

Quang cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt cao so với cùng kỳ; giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 145.218 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 6.979 tỷ đồng, tăng 75,84% dự toán, tăng 62,8% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu từ thuế, phí đạt 6.772 tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán, tăng 61,1% so với cùng kỳ và đóng góp 97% ngân sách.

Công tác tuyên giáo, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận được chú trọng triển khai bám sát các chỉ tiêu công tác năm và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất của quận. Với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức tiếp tục được thực hiện thường xuyên, nền nếp, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quận Cầu Giấy cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần tiếp tục tập trung giải quyết như: Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm về giải ngân xây dựng cơ bản còn chậm; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm so với kế hoạch; tiềm ẩn các nguy cơ về dịch bệnh, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đặc biệt, còn tồn tại một số công trình vi phạm trật tự xây dựng chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.

Từ nay đến cuối năm 2022, bên cạnh việc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị thường xuyên theo chương trình, kế hoạch công tác, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đề nghị toàn quận thực hiện tốt 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, 6 chương trình công tác của Quận ủy, và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022 Đảng bộ quận đã đề ra. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không được chủ quan, thiếu quyết tâm, trì trệ, chậm trễ ở bất cứ cấp nào, khâu nào, vị trí nào. Quận cũng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức thành công công tác đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công