Quận Cầu Giấy: Mạnh mẽ ''vươn mình'' đón vận hội mới

Hà Phong| 25/08/2022 06:52

(HNM) - 25 năm kể từ ngày thành lập, quận Cầu Giấy đã phát huy những lợi thế và biến khó khăn thách thức thành nguồn lực, trở thành một trong những quận có sự phát triển năng động. Quận Cầu Giấy phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị hoàn chỉnh, hướng tới đô thị thông minh của Thủ đô.

Một góc khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy - nơi thu hút hơn 19.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những bước đi ban đầu

Ngày 22-11-1996, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã ký ban hành Nghị định số 74/CP thành lập quận Cầu Giấy (chính thức đi vào hoạt động ngày 1-9-1997) trên cơ sở 4 thị trấn và 3 xã tách ra từ huyện Từ Liêm. Tại thời điểm đó, so với quận Thanh Xuân - đơn vị “khai sinh” cùng một ngày nói riêng và các quận cũ của Hà Nội nói chung, quận Cầu Giấy có xuất phát điểm thấp. Cả quận có 8,29 vạn nhân khẩu, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, kinh tế còn nghèo nàn. Khi mới thành lập, cả quận chỉ có vài tuyến đường được trải nhựa, còn lại phần lớn là đường đất. Vượt qua những khó khăn ban đầu, sau 25 năm, Cầu Giấy đã vươn mình trở thành một trong những địa phương thuộc tốp đầu của thành phố trên nhiều lĩnh vực.

Nếu năm 1998, thu ngân sách toàn quận đạt 35 tỷ đồng thì năm 2022, vào đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, quận được giao 9.202,470 tỷ đồng, tăng gần 263 lần so với thời điểm được tách ra từ huyện Từ Liêm. Năm 1997, Cầu Giấy còn mang nhiều dáng dấp của vùng nông thôn với nhiều diện tích nông nghiệp, hạ tầng cơ sở thấp kém, thiếu đồng bộ, chưa có quy hoạch. Cầu Giấy hôm nay đã trở thành một quận trung tâm của thành phố, một đô thị theo hướng hiện đại, sôi động và nhiều tiềm năng, có sức hấp dẫn với nhiều khu đô thị mới, nhiều công viên cây xanh tiêu biểu mang tầm cỡ quốc gia. Hàng loạt trường học đã được xây mới hiện đại, đạt chuẩn quốc gia.

Cầu Giấy cũng là nơi có khu công nghệ thông tin tập trung đầu tiên của Hà Nội và là khu thứ 3 của Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận với cơ sở hạ tầng hiện đại, hiện thu hút hơn 19 nghìn doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo từng bước được nâng cao. Đến nay toàn quận có 35 trường đạt chuẩn quốc gia, đứng trong danh sách các trường có uy tín, danh tiếng trong thành phố. 14 năm liên tục quận Cầu Giấy dẫn đầu thành phố về thi vào lớp 10 trung học phổ thông, luôn nằm trong nhóm các quận dẫn đầu về thi học sinh giỏi thành phố.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ, chính quyền quận Cầu Giấy luôn coi trọng thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, tăng cường trợ giúp cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm thực hiện đúng, đủ và kịp thời tới các đối tượng được hưởng. Từ khi thành lập đến nay, quận đã vận động được gần 20 tỷ đồng cho phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa…

Mạnh mẽ và linh hoạt trước thách thức

Đề cập đến phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa cho rằng, con đường phía trước đang mở ra với cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận phải năng động, tích cực, sáng tạo hơn nữa để không ngừng vươn lên; giải quyết tốt những nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và những vấn đề cơ bản, chiến lược lâu dài.

Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa khẳng định, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra cho chặng đường phía trước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định và đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 nhóm giải pháp. Quá trình triển khai, quán triệt rõ mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên...

Theo đó, Quận ủy Cầu Giấy sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, thực hiện dân chủ, kỷ cương; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng. Nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận ngày càng vững mạnh; thực hiện duy trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Về kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - thương mại và công nghiệp - xây dựng. Tập trung huy động các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp trên địa bàn để xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các ngành dịch vụ theo chuỗi liên kết, chất lượng cao.

Quận Cầu Giấy cũng sẵn sàng chuẩn bị cho sự phát triển ở giai đoạn tiếp theo, đẩy mạnh khai thác chất xám sẵn có từ các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn quận để giúp cho công tác quản trị điều hành thông minh, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thông tin, viễn thông. Song song đó, hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; khuyến khích phát triển công nghiệp xanh gắn với bảo vệ môi trường. Đây là những tiền đề quan trọng xây dựng Cầu Giấy thành quận thuộc tốp đầu của thành phố, ngày càng văn minh hiện đại, tạo sức hút người dân đến sinh sống và làm việc; xứng đáng với phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2).

* Đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 10% đến 12%.

* Giữ vững kết quả dẫn đầu thành phố về chất lượng giáo dục.

* Phấn đấu trong nhóm dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính.

* Không để phát sinh hộ nghèo mới theo tiêu chuẩn của thành phố.

* Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%.

* Phấn đấu đến năm 2025, quận cơ bản xây dựng thành đô thị hoàn chỉnh, hướng tới đô thị thông minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy: Mạnh mẽ ''vươn mình'' đón vận hội mới