Quận Đống Đa duy trì tốt hoạt động của 264 tổ hòa giải cơ sở

Nguyệt Ánh| 22/12/2022 15:53

(NSHN) - Chiều 22-12, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khen thưởng 10 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm 2022, bám sát hướng dẫn của Ban Dân vận Thành ủy, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ quận Đống Đa đã xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 triển khai tới các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện quy chế dân chủ, 100% các phường duy trì tốt hoạt động của 264 tổ hòa giải cơ sở với tổng số 1.598 hòa giải viên, đến ngày 10-11-2022, đã hòa giải thành 32/33 việc (đạt 96,97%). Quận đã tiếp công dân 537 lượt/520 người, tiếp nhận và xử lý 365 đơn/365 vụ. Kết quả đã giải quyết 35 vụ khiếu nại, 14 vụ tố cáo, 264 vụ phản ánh kiến nghị; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện quy chế dân chủ, quận tổ chức 3 hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND quận với nhân dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022; đối thoại với thanh niên, đối thoại với 250 đại biểu doanh nghiệp, người lao động.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận được tập trung đẩy mạnh, chỉ đạo quyết liệt. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng được duy trì thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền phường. Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 112 cuộc; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 94 công trình, phối hợp giám sát các lĩnh vực khác...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khẳng định, thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cơ quan, ban, ngành của quận thực hiện tốt, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của quận; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện 8 nhiệm vụ quận đã đặt ra. Trong đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ dân vận, tổ hòa giải ở cơ sở…; tăng cường chỉ đạo mở rộng dân chủ trực tiếp, nhất là ở những lĩnh vực mới, nhạy cảm, phức tạp; tạo điều kiện để nhân dân tham gia rộng rãi trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Tại hội nghị, Quận ủy đã khen thưởng 10 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa duy trì tốt hoạt động của 264 tổ hòa giải cơ sở