Quận Đống Đa: Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 8.599,3 tỷ đồng

Nguyệt Ánh| 12/10/2022 14:14

(NSHN) - Ngày 12-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ XIII.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, kinh tế trên địa bàn quận 9 tháng qua duy trì tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 8.599,3 tỷ đồng, đạt 67,8% dự toán thành phố và quận giao. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án được quan tâm thực hiện. Quận cũng duy trì ra quân bảo đảm trật tự văn minh đô thị và tập trung xử lý công trình xây dựng vi phạm, trong đó, đã xử lý công trình vi phạm tại các phường Ngã Tư Sở, Nam Đồng và một số phường.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế… được quan tâm và đạt được hiệu quả tốt. Đến nay, toàn quận có 43/62 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 69,35%. Công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh đã được quan tâm chỉ đạo từ quận đến phường đồng bộ; đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và triển khai tiêm vắc xin Covid-19…

Cùng với đó, Quận ủy và các cấp ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, đã chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, kết quả 819/819 chi bộ hoàn thành tổ chức đại hội…

Những tháng cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2022; khắc phục những tồn tại 9 tháng năm 2022, đồng thời, xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn quận; tiếp tục tinh gọn bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa: Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 8.599,3 tỷ đồng