Quận Hà Đông không còn hộ nghèo

Ngọc Quỳnh| 24/06/2022 14:14

(NSHN) - Ngày 24-6, UBND quận Hà Đông tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ (Nghị định số 78) về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 trên địa bàn quận Hà Đông được khen thưởng.

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Hà Đông, sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78, các tổ chức chính trị - xã hội quận đang phối hợp với NHCSXH tham gia quản lý 347.199 triệu đồng, chiếm 93,7%/tổng dư nợ toàn quận, thông qua 162 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng dư nợ 6 chương trình tín dụng đến hết tháng 5-2022 đạt 370,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 20,7%; bình quân dư nợ 56 triệu đồng/khách hàng, tăng 52,5 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập.

Trong 20 năm qua, NHCSXH quận đã giúp 15.520 lượt hộ nghèo, 4.810 hộ thoát nghèo vay vốn, giải quyết việc làm cho hơn 25.098 lao động, giúp hàng nghìn hộ vượt qua được khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện, ổn định và nâng cao mức sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Đến hết tháng 5-2022, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo, không còn hộ dư nợ.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế - xã hội của quận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo; tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; phục hồi, phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên.

Phát biểu tại hội nghị, với vai trò là Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh đề nghị, thời gian tới, để nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận cần quan tâm dành nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đưa việc bố trí ngân sách chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH quận hằng năm để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng chính sách trên địa bàn; tổ chức giải ngân kịp thời vốn thu hồi và vốn được thông báo bổ sung đến đúng đối tượng; gắn triển khai tín dụng chính sách xã hội với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Mặt khác, Ban cũng cần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch tại phường; chất lượng, hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cho biết, để thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu tăng trưởng bình quân mỗi năm 8-10%, riêng nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH quận phấn đấu tăng trưởng hằng năm ít nhất là 5 tỷ đồng; tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm 8-10%; hiệu suất sử dụng vốn đạt 99%.

Quận tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm của chủ tịch UBND các phường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hà Đông không còn hộ nghèo