Quận Hoàng Mai thực hiện tốt ''Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới''

Hiền Thu| 25/10/2022 12:37

(NSHN) - Sáng 25-10, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tá Lưu Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai cho biết, Quận ủy đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, toàn diện trên tất cả lĩnh vực; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền quận, phường và nhân dân có chuyển biến rõ rệt, bảo đảm môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra các điểm nóng về quốc phòng, an ninh...

Cùng với đó, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố vững chắc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, quan điểm, phương châm của “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đề ra.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Quận ủy Hoàng Mai rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành. Quá trình tổ chức thực hiện phải coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, phải thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo thành phong trào rộng khắp và tinh thần đề cao cảnh giác cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao tặng Giấy khen cho các tập thể.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong trao tặng Giấy khen cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở nâng cao chất lượng công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, coi trọng đánh giá về chất lượng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu lưu ý, cần chú trọng phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân tộc để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc, nhất là trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, phải tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao…

Dịp này, Quận ủy Hoàng Mai đã khen thưởng 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai thực hiện tốt ''Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới''