Quận Nam Từ Liêm khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU

Hiền Phương| 09/09/2022 14:23

(NSHN) - Ngày 9-9, Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

 Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt trao thưởng cho các đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy Nam Từ Liêm đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp gắn liền với các vấn đề thực tiễn của địa phương. Với nguyên tắc tập trung dân chủ, quận chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm các vụ việc phức tạp tồn đọng và các vụ việc dân sinh bức xúc. Các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tập trung giải quyết triệt để.

Cùng với đó, quận chú trọng tăng cường cán bộ có năng lực, phẩm chất cho các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là khối phường, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng do thành phố và quận chỉ đạo; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém cần tập trung giải quyết.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; dân chủ trong sinh hoạt Đảng; dân chủ trong công tác cán bộ; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với những yếu kém, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là những nơi để phát sinh phức tạp nội bộ, ở các địa bàn phát sinh phức tạp về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, công tác tiếp công dân của lãnh đạo quận được thực hiện đúng quy định. 32/32 đơn thư đã được giải quyết, chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, kiến nghị thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Bám sát các nhóm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 15-NQ/TU, thời gian tới, Quận ủy Nam Từ Liêm tiếp tục quan tâm lãnh đạo các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; dự án chậm tiến độ, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị trên địa bàn.

Các cấp ủy, chính quyền quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người. Nêu cao vai trò của người đứng đầu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách…

Tại hội nghị, quận Nam Từ Liêm đã khen thưởng 10 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU