Quận Tây Hồ lan tỏa kiến thức pháp luật sâu, rộng

Bách Sen| 27/11/2022 07:23

(HNM) - Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Tây Hồ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, ý nghĩa…

Toàn quận đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua hơn 1.100 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các lớp tập huấn và các hoạt động khác với trên 220.000 lượt người tham dự; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử quận, hệ thống loa truyền thanh; in ấn, biên soạn tài liệu tuyên truyền, cấp phát miễn phí hơn 235.000 tài liệu.

UBND quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện 12 đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiêu biểu là Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước”...

Thời gian tới, quận Tây Hồ sẽ tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đào tạo đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở bảo đảm về chất lượng và số lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ lan tỏa kiến thức pháp luật sâu, rộng