Quốc Oai đạt giải Ba cuộc thi ''Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng''

Hoàng Văn| 09/11/2022 18:44

(NSHN) - Ngày 9-11, UBND huyện Quốc Oai tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng".

Các tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng".

Thời gian qua, các phòng, ban, cơ quan, địa phương đã tổ chức cấp phát 46.500 tờ gấp tuyên truyền, tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 10.500 lượt cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng nhấn mạnh, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, mỗi người dân huyện Quốc Oai bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.

Tinh thần đó không những được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà còn phải trở thành nền tảng trong hoạt động của hệ thống chính trị quận, trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân huyện, để mỗi ngày trong năm đều là ngày pháp luật, để thực sự "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

Đồng chí Hoàng Nguyên Ưng đề nghị, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản pháp luật mới ban hành; triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao...

Nhân dịp này, UBND huyện Quốc Oai trao giải thưởng cho 9 đơn vị, xã, thị trấn đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng". Tại cuộc thi này cấp thành phố, UBND huyện Quốc Oai đã đạt giải Ba.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai đạt giải Ba cuộc thi ''Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng''