Thạch Thất tập trung nâng cao đời sống người dân

Ngọc Quỳnh| 16/09/2022 07:16

(HNM) - Hiện nay, huyện Thạch Thất tập trung nguồn lực nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn cùng với kinh tế làng nghề để nâng cao đời sống cho người dân.

Diện mạo nông thôn mới xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) khang trang, sạch đẹp.

Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Xuân Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, với sự đầu tư tập trung, đồng bộ của thành phố, huyện Thạch Thất, Tiến Xuân là xã đầu tiên trong số các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Với dân số khoảng 7.800 người, toàn xã chỉ còn 4 hộ nghèo, chiếm 0,23% (giảm 2 hộ so với năm 2020); hộ cận nghèo còn 19 hộ, chiếm 1,09%. Hiện nay, xã tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng biện pháp kỹ thuật công nghệ cao. Cùng với đó, xã chú trọng gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống bản sắc dân tộc Mường nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Năm 2022, xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng.

Còn theo Chủ tịch UBND xã Hương Ngải Vũ Minh Hải, từ năm 2014, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Hương Ngải đã được đầu tư 96 dự án trên địa bàn với tổng mức kinh phí hơn 319 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đóng góp 8.000 ngày công lao động, hiến 1.019,5m2 đất ao vườn mở rộng đường giao thông và làm rãnh thoát nước... Đến nay, đường làng, ngõ xóm ở Hương Ngải cơ bản được kiên cố hóa, hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất. Vừa qua, Hương Ngải đã tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện tiếp tục chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Năm 2022, toàn huyện tổ chức thực hiện 134 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 3.833 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện tiếp tục vận động, huy động nhân dân hiến đất, ngày công, ủng hộ bằng tiền và hiện vật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo tập trung thi công hoàn thành các công trình, hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Kim Loan, thời gian tới, huyện tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển Khu đô thị Hòa Lạc, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu Đại học Quốc gia Hà Nội... trong tổng thể phát triển huyện (gắn định hướng phát triển dân cư); chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Cùng với đó, phát triển nghề, các làng nghề có thế mạnh của địa phương; thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để tiếp tục nâng cao đời sống người dân.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, thời gian tới, Thạch Thất cần dồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững gắn với phát triển nhanh công nghiệp, làng nghề dịch vụ, đô thị theo quy hoạch. Ngoài ra, huyện cần tập trung cải thiện hệ thống xử lý nước thải làng nghề, xử lý nước thải trong khu dân cư, cải tạo ao hồ để nâng cao tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất tập trung nâng cao đời sống người dân