Thêm 2 tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị

Hoài Thu| 19/02/2023 07:13

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, công nhận tuyến phố Quang Trung (đoạn qua địa bàn các phường: Yết Kiêu, Quang Trung, La Khê, Phú La, Hà Cầu, Nguyễn Trãi) và tuyến phố Tô Hiệu (đoạn qua địa bàn phường Hà Cầu) là tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về việc này, UBND quận Hà Đông và UBND các phường: Yết Kiêu, Quang Trung, La Khê, Phú La, Hà Cầu, Nguyễn Trãi có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến để nhân dân biết và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, duy trì danh hiệu tuyến phố văn minh đô thị đối với tuyến phố Quang Trung và tuyến phố Tô Hiệu theo đúng quy định.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Hà Đông; giám đốc các sở: Giao thông - Vận tải, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; chủ tịch UBND các phường: Yết Kiêu, Quang Trung, La Khê, Phú La, Hà Cầu, Nguyễn Trãi và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thêm 2 tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị