Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện Mê Linh thi hành kỷ luật 42 đảng viên

Hoàng Sơn| 29/12/2022 20:24

(NSHN) - Ngày 29-12, Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình 01-CTr/TU, Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Huyện ủy Mê Linh đã cụ thể hóa nội dung Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy bằng các nhiệm vụ chính trị trọng tâm để chỉ đạo thực hiện như: Đôn đốc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai; giải quyết đất dịch vụ; triển khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân trong xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính…

Trong năm 2022, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo giải quyết được 5 vụ việc phức tạp, thành lập mới 6 tổ chức Đảng, 15 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức Đảng và 20 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với 11 tổ chức Đảng, 12 đảng viên; 2 đoàn giám sát đối với 2 tổ chức Đảng, 8 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 42 đảng viên.

Cũng trong năm 2022, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội" và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16-12-2016 về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội" đã được Huyện ủy Mê Linh triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU của Huyện ủy khẳng định, việc triển khai các chương trình, nghị quyết, chỉ thị này đã thẩm thấu đến từng cơ sở Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện, từ đó tạo không khí mới, tinh thần làm việc mới để giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Để thực hiện tốt hơn nữa các chương trình, nghị quyết, chỉ thị trong năm 2023, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo. Trước hết là đổi mới việc xây dựng kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể; thường xuyên cải tiến chế độ hội họp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thực tiễn.

Các tổ chức, cơ sở Đảng tiếp tục tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; duy trì thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến 3 cấp của thành phố...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện Mê Linh thi hành kỷ luật 42 đảng viên