Xã Tiền Yên tổ chức hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023

Ánh Dương| 24/03/2023 14:43

(NSHN) - Ngày 24-3, xã Tiền Yên (huyện Hoài Đức) tổ chức hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Đức chỉ đạo tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho các địa phương còn lại.

Các thí sinh tham gia hội thi.

Phát biểu tại hội thi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiền Yên Nguyễn Đình Vui nhấn mạnh, Ban Công tác Mặt trận là tổ chức gần dân nhất, có điều kiện nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân. Trưởng ban Công tác Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc chủ trì, phối hợp các thành viên để thực hiện nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, là người chủ tọa điều hành hoặc đồng chủ tọa các cuộc họp của khu dân cư để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư... 

Do đó, việc tổ chức hội thi là dịp để trao đổi, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm về công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Trưởng ban Công tác Mặt trận; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Tiền Yên nói riêng, huyện Hoài Đức nói chung. 

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tiền Lệ; giải Nhì cho ông Đinh Thế Dinh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Thái. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Tiền Yên tổ chức hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023