Xây dựng nông thôn Chương Mỹ hiện đại, văn minh

25/08/2022 07:08

(HNM) - Sau hơn 10 năm kiên trì, bền bỉ, nỗ lực thực hiện, Chương Mỹ đã hoàn thành chương trình xây dựng huyện nông thôn mới với những đổi thay tích cực. Kết quả này không chỉ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, mà còn là nền tảng vững chắc để Chương Mỹ tiếp tục xây dựng nông thôn ngày càng hiện đại, nông dân văn minh.

Diện mạo nông thôn khang trang tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: Quang Thái

Sức mạnh đoàn kết tạo nên kết quả toàn diện

So với các địa phương khác của thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ gặp nhiều khó khăn hơn khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngoài diện tích tự nhiên và số đơn vị hành chính lớn, Chương Mỹ còn là vùng rốn lũ, thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ rừng ngang dồn về, gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Năm 2010, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện còn nhiều khó khăn: Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và bình quân chỉ đạt 11,3 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 16,98%; an ninh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội của huyện vừa yếu, vừa thiếu, xuống cấp; phần lớn các xã chỉ đạt 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (điện, bưu điện, giáo dục và đào tạo, an ninh trật tự xã hội và hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh). Huyện cần nguồn kinh phí rất lớn để xây dựng nông thôn mới, song việc huy động nguồn lực lại vô cùng khó khăn...

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 5-8-2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy Chương Mỹ xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái...

Trên cơ sở đó, Chương Mỹ đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Hàng loạt ban chỉ đạo, tổ công tác triển khai xây dựng nông thôn mới ở các cấp, các địa phương được thành lập; nhiều việc làm thiết thực, sáng tạo để xây dựng nông thôn mới được khởi xướng; nhiều giải pháp quyết liệt, quan tâm đến các xã khó khăn được Huyện ủy, UBND huyện triển khai, tháo gỡ, nhất là xác định khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn đối với từng địa bàn…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, xây dựng nông thôn mới nhanh chóng trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa đặc biệt mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở khắp các địa phương trong huyện tham gia, ủng hộ. Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới toàn huyện giai đoạn 2010-2021 đạt gần 7.560 tỷ đồng, trong đó Trung ương và thành phố Hà Nội hỗ trợ hơn 4.000 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã là hơn 1.935 tỷ đồng. Đặc biệt, người dân tự nguyện đóng góp tiền, hiến đất, ngày công lao động với tổng giá trị gần 1.246 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp được đặc biệt coi trọng theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao...

Đến nay, 30/30 xã của huyện Chương Mỹ đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: 100% đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ, xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa; 100% trạm y tế xã, thị trấn bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Đổi thay trên mọi mặt, huyện Chương Mỹ đã và đang “hái quả ngọt” từ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tính đến năm 2021, thu nhập bình quân đạt 63,09 triệu đồng/người/ năm (gấp 5,6 lần năm 2010); phần lớn các hộ gia đình có nhà ở kiên cố, khang trang; 95,8% lao động khu vực nông thôn có việc làm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,44%. Diện mạo nông thôn Chương Mỹ thật sự “thay da, đổi thịt” với hệ thống hạ tầng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày 23-5-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 634/QĐ-TTg về việc công nhận Chương Mỹ đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Thành quả ngọt ngào mà người dân Chương Mỹ được hưởng thụ hôm nay là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và tầng lớp nhân dân trong huyện... cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, thành phố; sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; nhất là sự đồng tình, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, của cộng đồng doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cao các tiêu chí

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, huyện Chương Mỹ đã và đang hoạch định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động các nguồn lực, tạo đột phá mới trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, huyện Chương Mỹ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 85-95 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-65%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn 100%; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 90%... Phấn đấu đến hết năm 2025, huyện Chương Mỹ có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Để biến khát vọng đó thành hiện thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ quyết tâm đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết, năng động, sáng tạo, vì sự nghiệp chung; tiếp tục huy động sự ủng hộ, đồng tình của người dân, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; coi trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái hiệu quả và bền vững, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghệ chế biến, bảo quản nông sản, hàng hóa, kết nối với thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo vành đai xanh cho thành phố Hà Nội, từng bước xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”...

Cùng với các nhiệm vụ trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Chương Mỹ tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, củng cố hệ thống y tế, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng Chương Mỹ trở thành huyện nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái có kinh tế phát triển, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp, xứng đáng danh hiệu quê hương anh hùng.

NGUYỄN VĂN THẮNG
Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ

Huyện Chương Mỹ phấn đấu đến năm 2025 có: 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đạt 85-95 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng nông thôn Chương Mỹ hiện đại, văn minh