Bảo quản chi tiết nề ngõa khi tu bổ, tôn tạo đền Di Trạch

Miên Hạo| 01/01/2022 08:03

(HNM) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 4880/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Di Trạch, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Di Trạch, với nội dung: Tôn tạo sân vườn, hồ bán nguyệt, bình phong (nghi môn). Tuy nhiên, đối với hạng mục bình phong, Bộ lưu ý: Cần thống nhất tên gọi là nghi môn để bảo đảm đúng chức năng của hạng mục; nghiên cứu gông bó, bảo quản để lắp dựng lại một số con giống, chi tiết nề ngõa có giá trị nghệ thuật (nghê chầu, lồng đèn, triện).

Bộ đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo quản chi tiết nề ngõa khi tu bổ, tôn tạo đền Di Trạch