Đầu tư xây dựng 2 công trình thủy lợi tại Mỹ Đức

Kim Văn| 11/04/2022 08:07

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa giao huyện Mỹ Đức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 2 dự án thủy lợi bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Áng Thượng (xã Lê Thanh) gồm các công trình: Xây dựng trạm bơm đầu mối để chủ động tưới cho khoảng 1.200ha; cải tạo, nâng cấp tuyến kênh chính, kênh nhánh kết hợp giao thông với chiều dài khoảng 2,9km... Dự án cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Tân Độ ở xã Xuy Xá, bảo đảm chủ động tưới cho khoảng 1.500ha; cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh chính, kênh nhánh kết hợp giao thông với chiều dài khoảng 3,2km...

UBND thành phố yêu cầu huyện Mỹ Đức rà soát, kết nối thống nhất, đồng bộ hạ tầng và tránh chồng chéo với các dự án khác trên địa bàn... Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư xây dựng 2 công trình thủy lợi tại Mỹ Đức