Hơn 3.000 nông dân Chương Mỹ được tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa xuân

Minh Phú| 03/04/2023 08:04

(HNM) - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chương Mỹ đã phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân cho nông dân.

Theo đó, có hơn 3.000 nông dân được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI; những đặc điểm sinh lý của các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lúa, từ đó thực hiện biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân hợp lý; đặc điểm nhận dạng và quy luật phát sinh gây hại của một số loại sinh vật trên lúa và biện pháp phòng trừ hiệu quả...

Ngoài ra, nông dân còn được phổ biến một số loại thuốc bảo vệ thực vật đã loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam; đồng thời tham gia thảo luận, trao đổi về những vấn đề đặt ra trong quá trình trồng trọt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.000 nông dân Chương Mỹ được tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa xuân