Huyện Thanh Oai: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư

Đỗ Minh| 05/04/2023 18:58

(NSHN) - Ngày 5-4, UBND huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.

Theo UBND huyện Thanh Oai, trong năm 2022, bộ phận "một cửa" huyện đã tiếp nhận 4.697 hồ sơ và đã giải quyết đúng hạn 100%; rà soát 55 cải cách hành chính, rút ngắn được 204 ngày; rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình làm việc của 12 phòng, ban và UBND các xã, thị trấn với 96 quy trình cấp huyện và 190 quy trình cấp xã, thị trấn. Kết quả năm 2022, huyện đứng thứ 15/30 quận, huyện, thị xã về cải cách hành chính, tăng 14 bậc so với năm 2019; đứng thứ 6/30 quận, huyện, thị xã về chỉ số SIPAS, tăng 21 bậc so với năm 2019. 

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng đánh giá cao những kết quả và thành tích của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thời gian qua trong công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như một số nhiệm vụ của các cơ quan chưa được phân định rõ, cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập chưa được chất lượng; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa được đánh giá chính xác và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc tham mưu xây dựng, ban hành một số văn bản của một số đơn vị còn chậm, chưa kịp thời, thiếu trách nhiệm...

“Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do nhận thức chưa đúng tầm về sự quan trọng của công tác cải cách hành chính; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cơ quan, đơn vị, UBND xã thiếu sáng tạo và chậm đổi mới, thiếu linh hoạt trong việc chỉ đạo xử lý các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn”, đồng chí Bùi Văn Sáng chỉ rõ.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Sáng yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong quy trình giải phóng mặt bằng, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư công. 

“Các đơn vị, địa phương cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, con người, nguồn lực; triển khai công việc trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Trong lĩnh vực tuyển chọn công chức, viên chức, thi tuyển các chức danh lãnh đạo, phải công khai tiêu chí, tiêu chuẩn minh bạch. Đặc biệt là nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý”, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Sáng phát động phong trào thi đua sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp tốt trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, UBND huyện Thanh Oai đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Oai: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư