Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Hai Bà Trưng ước đạt 11,4 nghìn tỷ đồng

Đình Hiệp| 12/12/2022 11:17

(NSHN) - Sáng 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI tổ chức Hội nghị lần thứ XVII.

Hội nghị lần thứ XVII của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI.

Hội nghị được nghe các báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách năm 2023; dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của quận; dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Quận ủy; dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Quận ủy Hai Bà Trưng.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023 của UBND quận cho thấy, dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, song tình hình kinh tế - xã hội quận năm 2022 từng bước phục hồi, đạt mức tăng trưởng khá; dự kiến thực hiện hoàn thành 21/21 chỉ tiêu, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tính đến ngày 30-11, tổng số thu ngân sách trên địa bàn quận là gần 10.364 tỷ đồng, đạt 96%, ước thực hiện cả năm là hơn 11.406 tỷ đồng, đạt 105% so với dự toán thành phố và HĐND quận giao. Thu ngân sách quận sau điều tiết đến ngày 30-11 của quận hơn 1.305,3 tỷ đồng, đạt 110% so với dự toán thành phố và HĐND quận giao, ước thực hiện cả năm hơn 1.378,4 tỷ đồng, đạt 116% so với dự toán.

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của HĐND quận Hai Bà Trưng Bùi Thanh Tùng phát biểu thảo luận.

Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững ổn định, duy trì công tác đảm bảo trật tự giao thông, cảnh quan đô thị. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, đối tượng gặp khó khăn, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ nhà nước tới người dân. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, cơ bản được duy trì. Công tác giải quyết đơn thư được tập trung giải quyết, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận. Trên cơ sở đó, quận tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, trong đó đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước tăng 13% so với dự toán năm 2022 và tăng 7% so với ước thực hiện năm 2022.

Trong đó, quận tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm; thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Hai Bà Trưng ước đạt 11,4 nghìn tỷ đồng