Phúc Thọ còn 9/23 xã, thị trấn chưa được cấp nước sạch

Dạ Khánh| 20/09/2022 07:36

(HNM) - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn huyện Phúc Thọ có 9/23 xã, thị trấn chưa có nước sạch từ nguồn tập trung của thành phố. Trong đó, 4 xã Xuân Đình, Hát Môn, Tam Thuấn, Vân Hà chưa có nhà đầu tư và 5 xã Long Xuyên, Thượng Cốc, Xuân Phú, Vân Nam, Vân Phúc đã được UBND thành phố giao nhà đầu tư từ năm 2017 nhưng đến nay chưa triển khai.

Để bảo đảm toàn bộ người dân khu vực nông thôn đến năm 2025 được cung cấp nước sạch theo kế hoạch của UBND thành phố, Sở Xây dựng đã có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư phối hợp thực hiện dự án.

Sở Xây dựng đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Phúc Thọ và các nhà đầu tư để rà soát, thống nhất giải pháp cấp nước cho các xã còn lại của huyện Phúc Thọ phù hợp với hiện trạng và quy hoạch; trong đó, báo cáo đề xuất UBND thành phố giải pháp cấp nước cho khu vực các xã còn lại của huyện Phúc Thọ và hiện có 3 đơn vị đang đề xuất đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch và Môi trường Hùng Thành, Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng, Công ty cổ phần Cấp nước Sơn Tây phối hợp với liên danh Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Ba Vì.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phúc Thọ còn 9/23 xã, thị trấn chưa được cấp nước sạch