Phường Dịch Vọng: Hành trình 25 năm tăng tốc, phát triển

Bách Sen| 23/10/2022 09:36

(HNM) - Từ một xã thuần nông với nhiều diện tích đất nông nghiệp, hạ tầng cơ sở thấp kém, thiếu đồng bộ, chưa có quy hoạch, sau 25 năm hình thành và phát triển (1/9/1997 - 1/9/2022), phường Dịch Vọng đã trở thành một trong những đô thị trung tâm văn minh, hiện đại, khu vực đáng sống của quận Cầu Giấy nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tạo sự chuyển biến về đô thị, văn hóa, xã hội

Năm 1997, khi mới thành lập, phường Dịch Vọng mang dáng dấp của một xã thuần nông với nhiều diện tích đất nông nghiệp, hạ tầng cơ sở thấp kém, chưa có quy hoạch, chưa có trụ sở làm việc của các cơ quan phường; các trường học chưa đáp ứng yêu cầu “trường ra trường, lớp ra lớp”, cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Song, sau 25 năm, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Quận ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Dịch Vọng đã đoàn kết đồng lòng, tập trung trí tuệ, nỗ lực lao động, sáng tạo, phát huy thế mạnh, khơi dậy tiềm năng, tạo nên những thành quả to lớn, rất đáng tự hào.

Trong suốt những chặng đường đã qua, dù ở bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào, nền kinh tế của phường luôn được các thế hệ lãnh đạo phường định hướng phát triển mạnh theo đúng cơ cấu mà Nghị quyết Đại hội đề ra: Thương mại, dịch vụ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đô thị hóa nhanh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.

Nếu như năm 1997, thu ngân sách của Dịch Vọng chỉ đạt mức 300 triệu đồng thì năm 2020 đạt 30,5 tỷ đồng, tăng gấp 102 lần so với thời điểm mới thành lập phường. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị ngày càng đi vào nền nếp. Công tác giải phóng mặt bằng là khâu đột phá, trọng tâm xuyên suốt các nhiệm kỳ Đảng bộ phường từ năm 2000-2025, đã được Quận ủy, HĐND, UBND quận xác định để phát triển hạ tầng khung, kết nối các tuyến đường, gắn với quá trình xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn. Phối hợp triển khai công tác đấu giá đất trên địa bàn, tăng mức đóng góp lớn với ngân sách thành phố/quận, để phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội trên địa bàn quận.

Chính vì vậy, sau 25 năm, phường Dịch Vọng trở thành đô thị trung tâm quận Cầu Giấy, đồng bộ, hoàn chỉnh về kết cầu hạ tầng, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, văn minh, hiện đại; với nhiều khu đô thị mới, nhiều công viên cây xanh kiểu mẫu. Từ chỗ chỉ có vài tuyến phố chính được trải nhựa, còn lại hầu hết là đường làng, ngõ xóm chưa được kiên cố hóa, đến nay hệ thống giao thông được đầu tư mở mang xây dựng đồng bộ, bê tông, nhựa hóa, với nhiều tuyến đường đẹp như: Trần Đăng Ninh, Trần Thái Tông, Trần Quý Kiên, Thành Thái, Trương Công Giai, Nguyễn Văn Huyên, Khúc Thừa Dụ, đường ngõ 10, 12 Nguyễn Văn Huyên...

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được quận quan tâm phát triển mạnh mẽ cả về tính toàn diện và khâu mũi nhọn. Nhiều trường đã được quận đầu tư xây mới, nâng cấp hiện đại, đạt chuẩn quốc gia: Mầm non Dịch Vọng, Tiểu học Dịch Vọng B, THCS Cầu Giấy (nay là THCS Trương Công Giai), THCS Dịch Vọng, có nhiều giáo viên, học sinh đạt giải cấp thành phố, quốc gia và đạt giải quốc tế trên các lĩnh vực. Hoạt động thể dục, thể thao phong trào và thể thao thành tích cao được quan tâm phát triển. Các di tích lịch sử văn hóa - cách mạng, đình chùa đều được đầu tư tôn tạo, tu bổ lớn, tạo điều kiện cho việc thờ cúng, hoạt động tín ngưỡng dân gian hợp pháp, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân, giữ gìn truyền thống của vùng đất lịch sử.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội đạt nhiều kết quả; thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công bị thu hồi đất giải phóng mặt bằng các dự án. Hàng chục nghìn người được hỗ trợ, giới thiệu giải quyết việc làm. Từ năm 2017, phường Dịch Vọng không còn hộ nghèo.

Công tác y tế, y tế dự phòng, dân số - kế hoạch hóa gia đình được đặc biệt quan tâm, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và từng bước nâng cao sức khỏe nhân dân. Phường đạt chuẩn quốc gia y tế theo tiêu chí mới từ năm 2013. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung với nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm chăm lo sức khỏe nhân dân.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Cùng với việc đẩy nhanh phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân... trong 25 năm hình thành và phát triển, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Dịch Vọng xác định là nhiệm vụ then chốt. 25 năm qua, Đảng bộ phường không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Khi mới thành lập, Đảng bộ phường có 19 tổ chức cơ sở Đảng, với 324 đảng viên, đến tháng 8-2022, có 31 tổ chức cơ sở Đảng với 1.541 đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; chất lượng hoạt động, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền đô thị được nâng cao, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đổi mới tác phong, phong cách làm việc trước hết là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu công việc.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội.

Ghi nhận những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Dịch Vọng phấn đấu và đạt được trong 25 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp” (năm 2002); “Huân chương Lao động hạng Ba” (năm 2015). Những kết quả trên là kết tinh của những chủ trương, giải pháp đúng đắn, sự đoàn kết, đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể, khai thác tiềm năng và thế mạnh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo các thời kỳ, sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường.

Có được những thành tích trên là do được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy, các đồng chí lãnh đạo phường Dịch Vọng qua các thời kỳ và sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị. Các bộ phận, các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ dân phố trong phường tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phường phát huy truyền thống phường Anh hùng, đoàn kết thống nhất cao, tinh thần lao động cần cù sáng tạo, luôn tự rèn luyện phấn đấu lập được nhiều thành tích trong công tác.

Đứng trước thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường quyết tâm đoàn kết một lòng, tiếp tục xây dựng phường Dịch Vọng ngày càng phát triển hiện đại - văn minh - giàu đẹp, góp phần phát triển và đưa quận Cầu Giấy lên một tầm cao mới, quận đáng sống của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Dịch Vọng: Hành trình 25 năm tăng tốc, phát triển