Quận Đống Đa có 76 di tích lịch sử văn hóa và 16 lễ hội truyền thống tiêu biểu

Nguyệt Ánh| 27/04/2023 16:49

(NSHN) – Chiều 27-4, Quận ủy Đống Đa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TƯ ngày 4-7-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khen thưởng các tập thể tại hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TƯ, quận Đống Đa đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những kết quả nổi bật. Hiện nay, toàn quận có 38/62 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 61,3%. Trong 10 năm qua, quận tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho giáo dục và đào tạo, chú trọng xây dựng mạng lưới trường, lớp hợp lý, bảo đảm đủ trường lớp học cho tất cả học sinh các cấp học; đầu tư xây dựng trường học theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, đạt chuẩn quốc gia…

Bên cạnh đó, quận gắn việc triển khai Nghị quyết 23-NQ/TƯ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Tính đến hết năm 2022, cấp phường có 181 nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm sinh hoạt công cộng. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích được quan tâm. Hiện nay, toàn quận có 76 di tích lịch sử văn hóa và 16 lễ hội truyền thống tiêu biểu của Thủ đô và cả nước; trong đó tổng số di tích đình - chùa - đền - miếu đã xếp hạng là 67 di tích. Công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm.

Trao khen thưởng các cá nhân tại hội nghị.

Cùng với đó, ngành Đông y và Hội Đông y quận Đống Đa không ngừng nỗ lực trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong hành nghề đông y, đông dược, nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những năm qua.

Từ năm 2008 đến nay, Hội đã cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trung tâm У tế quận làm tốt công tác khám chữa bệnh từ thiện, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách như người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa, gia đình thương binh liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt..., mỗi năm hơn một tỷ đồng.

Tại hội nghị, Quận ủy Đống Đa đã khen thưởng 15 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa có 76 di tích lịch sử văn hóa và 16 lễ hội truyền thống tiêu biểu