Quận Đống Đa gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Dương Linh| 05/10/2022 14:13

(NSHN) - Ngày 5-10, quận Đống Đa tổ chức gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Lãnh đạo quận Đống Đa cùng các chiến sĩ từng bị địch bắt tù đày trên địa bàn quận tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết, cuộc gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ tấm lòng tri ân và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu cho sự trường tồn và phát triển của đất nước. Các bác, các đồng chí chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn mang trong mình bầu nhiệt huyết, khí tiết của những đảng viên, chiến sĩ cách mạng trung kiên; luôn đề cao tinh thần và giữ vững sự trung thành với Đảng, thấm nhuần đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhiều bác đã được ghi danh trong các trang sử vẻ vang, không chỉ của Thủ đô Hà Nội, các địa phương nơi có trại giam mà còn của cả dân tộc. Trở về sau chiến tranh, những chiến sĩ cách mạng năm xưa lại tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Đống Đa. Nhiều đồng chí còn nhiệt tình tham gia công tác tại các tổ dân phố và hoạt động của các đoàn thể tại cơ sở.

“Đảng bộ và nhân dân quận Đống Đa luôn tự hào và trân trọng những hy sinh, đóng góp của thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời, đang có những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ cách mạng đã trải qua lao tù của thực dân đế quốc và những người có công với cách mạng”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, các chiến sĩ bị địch bắt tù đày tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn giữ vững tinh thần chủ động, sáng tạo, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia tích cực các hoạt động, phong trào tại cơ sở để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tùy theo sức mình tiếp tục đóng góp cho xã hội. Đồng thời, nêu gương sáng cho con cháu noi theo, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Đống Đa gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày