Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đình Hiệp| 05/04/2023 17:46

(NSHN) - Chiều 5-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp giữa nhiệm kỳ Đại hội XXVI Đảng bộ quận; định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị chiều 5-4.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Xuân Diệp nhấn mạnh, đây là hội nghị nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, vai trò trách nhiệm của MTTQ các cấp trong quận và đại diện các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Vì thế, các đại biểu tập trung trí tuệ và thông qua hoạt động thực tiễn tại địa phương, đơn vị, tích cực thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo để cơ quan soạn thảo tiếp thu, trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận thông qua. Trong đó, chú trọng những nhận định ưu điểm, thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế, đánh giá nguyên nhân, góp ý phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp, nhiệm vụ chỉ tiêu nào cần điều chỉnh, bổ sung trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Hội nghị đã nhận được 11 lượt ý kiến góp ý, tập trung đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tăng cường hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác lãnh đạo các hoạt động văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận... những vấn đề nhân dân quan tâm. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất, đánh giá cao nội dung dự thảo Báo cáo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp giữa nhiệm kỳ Đại hội XXVI Đảng bộ quận.  

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Nửa nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo ra bước chuyển mới trên các lĩnh vực. Đến nay, 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XXVI đề ra cho hằng năm và cả nhiệm kỳ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức (tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%; tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%; phấn đấu không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao; số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 240 trở lên; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận hằng năm được cấp trên đánh giá xếp loại tốt trở lên).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị