Quận Tây Hồ không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém

Nguyệt Ánh| 09/09/2022 12:21

(NSHN) - Ngày 9-9, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” (Nghị quyết số 15-NQ/TU); 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” (Chỉ thị số 15-CT/TU).

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng bộ quận Tây Hồ hiện có 24 tổ chức cơ sở Đảng với 9.239 đảng viên, trong đó, có 16 đảng bộ và 8 chi bộ. Qua theo dõi, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ quận không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém và tổ chức cơ sở Đảng có vấn đề cần quan tâm.

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU được Đảng bộ quận triển khai nghiêm túc, đề ra nhiều nội dung, biện pháp, nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật được quận tăng cường triển khai thực hiện. Trong 5 năm, toàn Đảng bộ quận có 54 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật bằng các hình thức.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được giải quyết khách quan, chính xác, quyền và lợi ích của công dân được bảo đảm, chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo từng bước được nâng cao. Trong 6 năm, UBND quận đã tổ chức tiếp 6.667 lượt công dân, tiếp nhận 6.246 đơn thư. Toàn quận đã giải quyết 202/205 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Thành ủy trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng ghi nhận, biểu dương kết quả mà các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng thời, đồng chí Lê Thị Thu Hằng đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết đảng bộ các cấp; thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình các tổ chức cơ sở Đảng, nắm chắc và giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vấn đề dân sinh bức xúc nhằm tránh tình trạng nảy sinh điểm nóng về khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và người dân trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém