Quận Thanh Xuân tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ

Tuấn Việt| 24/08/2022 12:25

(NSHN) - Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/QU của Quận ủy Thanh Xuân về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn quận Thanh Xuân năm 2022, trong tháng 8-2022, các phường: Khương Mai, Thượng Đình và Khương Đình đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng chỉ đạo diễn tập chiến đấu cấp quận tại phường Khương Mai.

Nội dung diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2022 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Trong nội dung thực hành, năm 2022 có điểm nhấn mới, cụ thể: Phường Khương Mai thực hành bắt đối tượng và giải thoát con tin; phường Thượng Đình thực hành mở rộng lực lượng dân quân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu phòng thủ; phường Khương Đình thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không, tham gia khắc phục hậu quả.

Phát biểu rút kinh nghiệm các buổi diễn tập của 3 phường (Khương Mai, Thượng Đình, Khương Đình), Chủ tịch UBND quận Võ Đăng Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo và hệ thống chính trị. Đảng ủy, UBND các phường đã nghiêm túc chuẩn bị tài liệu, văn kiện và tổ chức luyện tập, diễn tập theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ góp phần tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang phường; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang phường trong xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; nâng cao một bước về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Qua đó, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò làm tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự phường, công an phường, các ban, ngành, đoàn thể phường.

Quang cảnh buổi diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Thượng Đình.

Đặc biệt, công tác diễn tập vận hành cơ chế, cấp ủy, chính quyền đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền... Công tác diễn tập thực binh đã thể hiện được sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, đạt kết quả tốt, các lực lượng tham gia diễn tập đã phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Ngay sau diễn tập, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu quận Thanh Xuân yêu cầu, 3 phường cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ, về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tiếp tục quán triệt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành làm tham mưu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; rà soát, bổ sung các văn bản về công tác quốc phòng địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ