Ba Vì phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kim Nhuệ - Lê Thu| 04/04/2023 21:48

(NSHN) - Ngày 4-4, Huyện ủy Ba Vì phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023. Dự hội nghị có bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện Ba Vì...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị phát động cuộc thi.

Phát biểu phát động cuộc thi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị cho biết, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai (năm 2022), Ban tổ chức đã nhận được 1.136 bài viết, trong đó, 95 bài viết đạt chất lượng tham gia dự thi cấp thành phố. Với kết quả đạt được, Ba Vì được thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong tổ chức cuộc thi nêu trên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị của huyện tăng cường tuyên truyền, quán triệt và triển khai có hiệu quả cuộc thi...

Đại diện các tổ chức cơ sở Đảng và trường học trên địa bàn huyện... dự lễ phát động cuộc thi.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, đối tượng dự thi là người Việt Nam và người nước ngoài. Mỗi tác giả, hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết: 1 bài viết thuộc loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết thuộc loại hình báo chí (báo in hoặc báo điện tử). Các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm báo nói, 1 tác phẩm báo hình, 1 tác phẩm dưới dạng video clip.

Tác phẩm dự thi là sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới.

Ban tổ chức cũng khuyến khích người viết tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay cho đến hết ngày 10-5-2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải cuộc thi cấp huyện được tổ chức vào tháng 6-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng