Ban Chấp hành Đảng bộ các quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng thông qua một số nội dung quan trọng

Hà Phong - Nguyệt Ánh| 10/12/2020 12:16

(NSHN) - Sáng 10-12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy khoá VI đã tổ chức Hội nghị lần thứ năm với nội dung trọng tâm là thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách, đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, quận Cầu Giấy đã triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra, đồng thời giải quyết hiệu quả các công việc đột xuất. Nổi bật là với 15 chỉ tiêu, kế hoạch được giao, quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu. Hai chỉ tiêu về tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ; ngành công nghiệp và xây dựng không đạt là do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

Năm 2021, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy khoá VI đã thống nhất thực hiện chủ đề công tác, đó là "Phục hồi và phát triển kinh tế", góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

* Cùng ngày, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI để thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến một số hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm của UBND quận, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước thực hiện hơn 12.417 tỷ đồng, đạt 101,1% so với dự toán. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm thực hiện đúng luật; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị được giữ vững...

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội của Quận ủy. 

Về kế hoạch năm 2021, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện “mục vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên 18%; giới thiệu và tư vấn việc làm cho từ 8.000 người trở lên…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Chấp hành Đảng bộ các quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng thông qua một số nội dung quan trọng