Cán bộ, đảng viên quận Bắc Từ Liêm tiên phong trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Chu Dũng| 17/03/2023 18:14

(NSHN) - Ngày 17-3, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16-2-2023 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng.

Thượng tá Bùi Đăng Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, trước ngày 20-6-2023, đơn vị sẽ vận động mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vụ phá dỡ, thoát nạn.

Đồng thời, Công an quận chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ "Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân". Vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Triển khai kế hoạch phòng cháy, chữa cháy tại quận Bắc Từ Liêm.

Với đặc thù địa bàn, nhiều đô thị xen lẫn làng nghề, Công an quận sẽ duy trì, xây dựng, nhân rộng mô hình toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp. Hiện tại, các mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Điểm chữa cháy công cộng" đang được triển khai cùng các mô hình "Khu chung cư, tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Cụm liên kết Làng nghề an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Cụm liên kết an toàn phòng cháy, chữa cháy trong khu/cụm công nghiệp"…

Công an quận Bắc Từ Liêm đặt ra chỉ tiêu, năm 2024, 50% hộ gia đình riêng lẻ trên địa bàn quận có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và đạt 100% vào năm 2025.

Để công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao, Công an quận Bắc Từ Liêm khẳng định, cần thiết có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng cháy, chữa cháy, các cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền đến toàn dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ, đảng viên quận Bắc Từ Liêm tiên phong trong công tác phòng cháy, chữa cháy