Đóng góp ý kiến vào 8 dự thảo kế hoạch của Quận ủy Ba Đình

Mai Hữu| 09/03/2023 15:26

(HNMO) - Chiều 9-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tổ chức hội nghị tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân quận năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý với nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng vào 8 dự thảo kế hoạch của Quận ủy Ba Đình cụ thể hóa các Nghị quyết hội nghị lần thứ năm và thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Bên cạnh việc đánh giá cao Quận ủy Ba Đình đã chủ động xây dựng các dự thảo kế hoạch bám sát các nghị quyết hội nghị lần thứ năm và thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong các dự thảo, từ đó góp ý các nội dung để bảo đảm sát với thực tiễn, khả thi, phù hợp với định hướng phát triển của quận trong giai đoạn tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình Đỗ Thị Duy Nhiên, thông qua hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình đã phát huy trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiều nội dung góp ý, phản biện, đề xuất kiến nghị của các đại biểu rất chặt chẽ, khoa học, khách quan, góp phần vào quá trình xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận sẽ nghiên cứu, tổng hợp và kịp thời báo cáo cấp ủy xem xét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp ý kiến vào 8 dự thảo kế hoạch của Quận ủy Ba Đình