Giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện Đông Anh đạt gần 81.300 tỷ đồng

Đỗ Minh| 01/07/2022 18:02

(NSHN) - Ngày 1-7, HĐND huyện Đông Anh tổ chức kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Đông Anh khóa XX.

Quang cảnh kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, mặc dù tình hình dịch Covid-19 tiếp tục tác động mạnh tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, nhưng với sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn huyện 6 tháng ước đạt 81.289 tỷ 961 triệu đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp - xây dựng ước đạt 73.658 tỷ 816 triệu đồng, tăng 7,7%; thương mại - dịch vụ ước đạt 6.473 tỷ 744 triệu đồng, tăng 8,5%; nông nghiệp ước đạt 1.157 tỷ 401 triệu đồng, giảm 0,2%. 

Nổi bật là công tác quản lý tài chính, ngay từ những tháng đầu năm 2022, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ việc tập hợp nguồn lực để thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh ước đạt 3.099.715 triệu đồng, bằng 40% dự toán thành phố giao, bằng 35% so với dự toán huyện giao và bằng 304% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách huyện 6 tháng ước đạt 2.183.093 triệu đồng, bằng 51% so với dự toán thành phố giao, bằng 43% so với dự toán huyện giao và bằng 102% so với cùng kỳ năm trước. 

Đối với tổng chi ngân sách, 6 tháng đầu năm huyện Đông Anh thực hiện 1.564.300 triệu đồng, đạt 37% dự toán thành phố giao, đạt 28% dự toán huyện giao và bằng 98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên là 638.300 triệu đồng, bằng 45% dự toán thành phố giao, bằng 40% dự toán huyện giao và bằng 107% so với cùng kỳ; chi đầu tư là 811.000 triệu đồng, bằng 32% dự toán thành phố giao, bằng 24% dự toán huyện giao và bằng 81% so với cùng kỳ. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố là 115.000 triệu đồng, đạt 46% dự toán và bằng 35% cùng kỳ năm trước.

Tại kỳ họp, huyện Đông Anh đã đề ra những giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, tập trung đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX; triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, đặc biệt là Nghị quyết 250-NQ/HU của Huyện ủy về quyết tâm phấn đấu hoàn thành "5 có, 3 không" tại các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn năm 2022.

Bên cạnh đó, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách...

Huyện tiếp tục có giải pháp nâng cao và duy trì các tiêu chí trong Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận và các đề án thành phần; tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ để trình các cấp công nhận huyện Đông Anh thành quận theo quy định.

Đặc biệt, huyện tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết và giải pháp cụ thể từ nay tới cuối năm để thực hiện có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã được HĐND huyện quyết nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện Đông Anh đạt gần 81.300 tỷ đồng